Poznaj historie naszej firmy

fabryka tektury
w tarnówce

1904-1945 Lederpappenfabrik Tarnowker Muhle O.K.

Pierwotna nazwa fabryki wywodzi się od nazwy starego młyna zbudowanego w XVIII wieku Tarnowski Młyn (Tarnowskie Muhle). Nie zachowały się jednak informację, czy było w nim mielone zboże, czy też masa papiernicza. Według kronik niemieckich budowa zakładu rozpoczęła się w 1914 roku przez ustawienie turbiny wodnej typu FRANCISA (założenia tej budowy pochodzą z 1908 roku) i wybudowanie zapory wodnej na rzece Gwdzie.
        Pierwszy właściciel fabryki Otto KUHNEMANUS w swoich założeniach inwestycyjnych przewidział w pierwszej kolejności uruchomienie produkcji ścieru drzewnego z papierówki sosnowej, co nastąpiło w 1918 roku oraz uruchomienie maszyny tekturniczej do produkcji tektury brązowej ze ścieru drzewnego z dodatkiem około 20% makulatury. Produkcja na skalę przemysłową została uruchomiona w 1920 roku. Fabryka bez przeszkód produkowała swoje wyroby w postaci różnych gatunków tektury do stycznia 1945 roku. W końcowej fazie II wojny światowej w czasie wyzwalania terenów przez Wojsko Polskie, w lutym 1945 fabryka w wyniku działań wojennych została spalona.

1956-1966 Fabryka Tektury w Tarnówce P.P. w Tarnówce 

W połowie 1945 roku w Poznaniu dekretem ówczesnego Ministra Przemysłu Chemicznego zostało powołane przedsiębiorstwo pod nazwą Poznańskie Zakłady Papiernicze, w skład którego weszła Fabryka Tektury w Tarnówce. Pod tą nazwą zakład funkcjonował do 1955 roku. Problem rozbudowy fabryki w Tarnówce był podejmowany kilkakrotnie w latach 1960 i 1970 – tych. Rozbudowa zakładu miała polegać na utworzeniu oddziału przetwórstwa tektury wyprodukowanej w Fabryce Tektury. Koncepcję utworzenia oddziału przetwórstwa zrealizowano pod koniec lat 70-tych. Oddział przetwórstwa zamieniono na Zakład Opakowań Hurtowych, zarządzany przez własną dyrekcję. W latach 1956 do 1989 zakład został usamodzielniony przyjmując nazwę Fabryki Tektury P.P. w Tarnówce. Reforma gospodarcza sprawiła, że w wyniku braku zamówień w latach 1989 do 1992 Fabryka Tektury P.P. w Tarnówce znalazła się w upadłości.

         W styczniu 1992 fabrykę nabył prywatny inwestor, który ponownie uruchomił zakład. Nowy właściciel zainwestował w fabrykę, wybudowano halę produkcyjną na 2 linie technologiczne, zamontowano i uruchomiono linię do produkcji tektur grubych (do 3000 g/m2), uruchomiono oczyszczalnię ścieków. W 2003 roku fabryka ponownie znalazła się w upadłości, która trwała prawie 2 lata.

Spółka WARKOM
         W 2005 roku zakład nabyła Spółka Warkom. Nowy właściciel od początku postawił na podniesienie jakości produkowanej tektury i modernizację zakładu, co pozwoliło na powiększenie produkowanego asortymentu tektur o m.in tektury barwione.
Pod koniec 2005 r. Spółka Warkom została połączona ze Spółką WARTER producentem wyrobów petrochemicznych.