RECYKLING

Jesteśmy zakładem zużywającym do produkcji odpady z papieru i tektur. Przyjmujemy do recyklingu odpady o kodach:

  • 15 01 01 opakowania z papieru i tektury (makulatura mieszana, sam karton z tektury falistej, mona z tektury litej oraz mieszana),
  • 03 03 08 odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,
  • 19 12 01 papier i tektura (odpady z mechanicznego i ręcznego sortowania),
  • 20 01 01 papier i tektura (odpady segregowane i gromadzone selektywnie).

Na każdą dostawę i ilość wystawiamy kartę przekazania odpadu według ogólnie przyjętych wzorów (druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska). Wystawiamy na żądanie dostawcy Dokument Potwierdzający Recykling i Dokument Potwierdzający Odzysk tylko w kodzie 15 01 01.

Dostarczone do nas odpady (makulatura) muszą być; bez zanieczyszczeń typu folia, styropian, o wilgotności do 20%, nie zatłuszczone.