Oferta

Nasz papier oraz tektura jest:

Wytwarzane przez firmę Warter produkty są całkowicie ekologiczne, ponieważ powstają w procesie recyklingu i nie zawierają metali ciężkich.
Produkcja   jest   zgodna z   postanowieniami  dyrektywy  94/62/EC, wymaganiami   ustawy   o  opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11.05.2001. art.5 ust.1.pkt.4 w zakresie dopuszczalnego poziomu metali ciężkich oraz normą zharmonizowaną PN-EN 13428:2002.